Onze kinderen worden andere Rotarians

Gemeentelijke diensten

HUIB VERSLUYS (64), RC THE HAGUE METROPOLITAN

x stelling Jet  schijnpopup  sept2014

'Alles stroomt, zeiden de oude Grieken al. Onze kinderen zullen andere Rotarians worden in de letterlijke zin: ze zijn geen exacte kopieën van ons. Ze zullen echter wel degelijk dezelfde idealen uitdragen. Hoe ze daar precies invulling aan geven, lijkt me niet zo zinvol om te weten, zolang het adagium 'service above self' maar centraal staat. Ik heb voldoende vertrouwen in het gezond verstand van de nakomelingen om er zeker van te zijn dat Rotary in goede handen is. Vergeet niet dat onze 'beweging' al sinds 1905 bestaat, en dat de idealen nog steeds opgeld doen. In mijn club gaan veranderingen niet zo snel, als Engels sprekende club blijven wij redelijk dicht bij de Amerikaanse oorsprong. Zo begon onze vergadering zo'n jaar of acht geleden altijd met gebed ('saying grace'), maar dat is door toedoen van de jongere leden afgeschaft. Nieuwe communicatietechnieken vormen een belangrijk instrument voor Rotary, maar we moeten oppassen dat niet iedereen tijdens een Rotarybijeenkomst aan zijn smartphone gekluisterd zit. Als oudere Rotarian zet ik grote vraagtekens bij het verschijnsel van internet-Rotarians. Ik zie dat als een gelegaliseerde manier om attendance te ontwijken, maar anderen zien het juist als dè manier om Rotary in stand te houden. Maar hoe zit het dan met fellowship? De komende generaties zullen zelf het evenwicht moeten vaststellen tussen attendance-verplichting in persona en attendance op afstand. Voor vriendschap is lijfelijke ontmoeting nodig, vind ik. Als je iets echt de moeite waard vindt, maak je er tijd voor. Dat trekt misschien een zware wissel op het bestuur van de club: houd je leden geïnteresseerd met enthousiasme en boeiende projecten!'

Oneens


Stelling - Foto Huib2- schijnpopup - nov2014

'Zolang 'Service above self' maar
centraal staat'

 


Stelling4 - November 2014

8/17
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...