Hoogzwangere dochter Judith:
'Lidmaatschap wordt voor mij pas
interessant als mijn medeleden uit

alle lagen van de bevolking komen'

Onze kinderen worden andere Rotarians

Mediation/training

MARGREET VAN GORSEL (61), RC ALKMAAR DE WAAG

x stelling Dames schijnpopup  nov2014

'Jongeren denken mondialer en in grotere verbanden. Ze kunnen beter uit de voeten in the global world dan de gemiddelde oudere Rotarian. Die ontwikkeling zal invloed hebben op hoe Rotary er straks uitziet. Mijn dochter is cultureel antropoloog en houdt zich professioneel bezig met onder meer waterprojecten. Rotary vindt zij elitair: te weinig een doorsnede van de samenleving. Alle culturen maar ook opleidingsniveaus zouden vertegenwoordigd moeten zijn, vindt zij. Daarover verschillen we van mening, want binnen mijn club is ook nu al ruime aandacht voor diversiteit. Sociologisch gezien zijn rangen en standen aan het verdwijnen. Genoeg mensen uit arbeidersgezinnen behalen tegenwoordig een academische titel. Is er eigenlijk nog wel een elite in Nederland? Rotary is wat dat betreft op een oud systeem gestoeld. Het is daarom belangrijk ook in andere vijvers te gaan vissen. Tien jaar geleden zou een dertigjarige Turkse onderneemster uit een arbeidersbuurt geen Rotarian zijn, nu wel. Selectiecriteria zijn aan het veranderen. Rotary blijft relevant, ook voor jongeren. Rotary biedt de structuur om snel wereldwijd contacten te leggen en projecten uit te voeren. Bovendien blijft de behoefte aan vriendenclubs bestaan. Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt en gaten laat vallen, kan Rotary meer betekenen, ook op lokaal niveau. Maar met een grote, grijze bevolkingsgroep hebben we wel jongeren nodig die zich daarvoor in groepsverband inzetten.'

Eens


Stelling - Foto dames2 - popup - nov 2014

Alle culturen en opleidingsniveaus vertegenwoordigd

 


Stelling3 - November 2014

8/17
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...