Niet actief, dan geen Rotarian?

Creatief directeur Doeft merk en communicatie

GERARD BUITENDIJK, RC LEERDAM

x stelling Gerard schijnpopup

Synergie tussen leden moet actieve

club opleveren

‘Kijk naar wat je in huis hebt aan mensen, maar bestempel ze niet bij voorbaat als actief of niet-actief. Iedereen heeft een rol. Als een club voortdurend waterprojecten doet, is het logisch dat daar steeds dezelfde mensen actief in zijn. De rest van de club voelt misschien wel weerstand. Als een bestuur de interesses van een club goed in kaart brengt, kan het de activiteiten daarop afstemmen. Dan ontstaan er verschillende smaken aan activiteiten, voor elk wat wils. De activiteit of inactiviteit van een individueel lid maakt naar mijn idee niet zo veel uit, als de synergie tussen alle leden maar een actieve club oplevert. Als zo’n 20 procent de kar trekt van een project, staat de overige 80 procent stil. Aan het bestuur de taak om uit te leggen dat dit een heel natuurlijk proces is, en dat we allemaal wel een keer aan de beurt zijn om de voortrekkersrol in te nemen. Wel mag de kerngroep de rest betrekken bij de voortgang en vragen voor deeltaken. Maar vergeet niet dat jouw passie niet andermans passie hoeft te zijn. Leef je in jouw clubgenoten in, ga in hun leefwereld staan als je ze wilt enthousiasmeren voor een sportdag of concert. En sommige mensen zetten zelf nooit een eerste stap, omdat ze zo niet in elkaar steken. Moet je hen daarop aanspreken? Je hebt ook inspirators nodig, slimme netwerkers en stille luisteraars.’

OneensStelling - Foto Gerard Buitendijk - popup

Stelling - Gerard Buitendijk

12/20
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...