Andere serviceclubs zijn onze concurrent

Adviseur & trainer Stichting OpMaat

SIMONE VAN DE KUIT (41), RC VOORTHUIZEN-VELUWEZOOM

x stelling Simone schijnpopup  jan15

'Deze stelling lijkt een open deur. Natuurlijk is het goed om samen te werken als clubs, zou je denken. Daar ben ik het mee eens, maar dan wel vanuit concurrentievermogen. Shakespeare zei eens: 'Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. ‚Ä®Als je exponentieel beter wilt zijn, wees dan coöperatief.' Die gedachte hanteer ik ook in mijn werk. Werk samen als serviceclubs, maar niet onder één Rotaryparaplu. Door samen aan een doel te werken, maar tegelijkertijd trouw te blijven aan je eigen identeit, bereik je meer. Je wilt nu eenmaal niet minder presteren dan een andere club of afgaan, om het maar even simpel te zeggen. Bovendien, door je eigen identiteit en eigen zichtbaarheid te bewaken, kan een club zich ook profileren. Net als andere clubs hebben ook wij moeite met ledenwerving. Mensen hebben geen idee wat een serviceclub inhoudt. Pas als een club zich laat zien, wordt dat beeld helderder voor de buitenwereld. Die zichtbaarheid bereik je niet door je te verschuilen in één groot samenwerkingsorgaan. Mijn club werkt niet structureel samen met clubs in de buurt. Ieder is redelijk voor zichzelf bezig. Terwijl het mijns inziens juist goed zou zijn elkaar op te zoeken voor meer slagkracht. Kortom, als je exponentieel beter wilt zijn, doe het dan coöperatief, maar wel vanuit je eigen identiteit en dus als concurrenten. Probeer boven jezelf uit te stijgen, zodat ook andere clubs harder gaan werken en je uiteindelijk samen tot grootse prestaties komt.'

Eens


'Werk samen vanuit je eigen identiteit'

 


Stelling - Foto Simone - schijnpopup - jan15

Stelling_SvandeKuit

7/16
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...