Andere serviceclubs zijn onze concurrent

Directeur-bestuurder Stichting De regisserende Gemeente

PIET VAN MOURIK (62), RC PURMEREND-WATERLAND

x stelling Piet  schijnpopup  jan15

'Alle serviceclubs houden zich tegenwoordig bezig met hetzelfde: mooie projecten in de nabije omgeving of ver weg. Dat is geen ramp, alleen denk ik niet dat dit soort gelijkvormigheid leidt tot toekomst. Laatst ontdekte ik dat in ons district een derde van de nieuwe leden binnen drie jaar vertrekt. Alarmerend, vind ik. Maar ik denk te weten waardoor het komt: we werven niet vanuit onze waarden, terwijl we die wel hebben. Je wordt Rotarian omdat je de waarde van integriteit onderschrijft, en service wilt verlenen aan de maatschappij vanuit een bepaalde levenswijze. Dat bestaansrecht wordt de komende jaren onze overleving. We moeten onze integriteit handhaven en daar een voorbeeld in geven. Vijftig jaar terug waren morele richtlijnen, gestuurd vanuit de zuilen, duidelijk. Nu zijn waarden en normen diffuus. In onze spaghettisamenleving met zijn individuele verrijkingsgedrag, is meer dan ooit behoefte aan een groep die richting geeft aan de morele huishouding. Rotary moet opnieuw haar positie innemen als serviceclub met deze duidelijke identiteit en haar waarden en normen zichtbaar uitdragen. Samenwerking met andere serviceclubs is goed als daar gefundeerd voor is gekozen vanuit de Rotary-identiteit. Als wij ons beperken tot louter 'goed doen', dan kan men net zo goed lid worden van de plaatselijke vrijwilligersclub. Ik ben ervan overtuigd dat Rotary een belangrijke maatschappelijke rol kan spelen als gaat het om 'onkreukbaarheid in handelen'. Bijvoorbeeld door via bestuursfuncties de morele kwaliteit van onze participatiemaatschappij te versterken. En laten we Rotary bewust onderscheidend van andere serviceclubs houden. Doen we dat niet, dan wordt het tijd om Rotary op te heffen.’

Oneens


'We moeten meer werven vanuit

onze waarden'

 


Stelling - Foto Piet2- schijnpopup - jan15

Stelling_PvanMourik

7/16
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...