VOORWOORD

Carla Kuijpers

Logo_In_beweging

Gouverneur 2014-2015,

D1560 en voorzitter Gouverneursberaad

Deel onze ideeën

Als zeven districtsgouverneurs zijn we in juli 2012 al begonnen met de voorbereidingen voor ons jaar 2014-2015. Zeven mensen met verschillende achtergronden, deskundigheden en prioriteiten, maar met de gemeenschappelijke ambitie om onze Rotaryorganisatie verder te verbeteren. Vanuit het besef dat wij als gouverneurs en als districten ondersteunend en dienstbaar zijn aan de clubs.

Onder het motto ‘Rotary, daar wil ik bij horen’, richten wij ons komend jaar op het vergroten van kennis, het delen van ideeën en het versterken van competenties. Er is één handboek voor clubbestuurders en districtsfunctionarissen gemaakt. We werken aan verdere professionalisering van de ondersteunende organisatie. Rotary in Nederland zal eind 2014 volledig digitaal zijn. Voor de verbreding van de PR maken wij afspraken met een aantal goede doelenorganisaties.

Ten slotte willen wij komend jaar het besef bevorderen dat wij allen lid zijn van een wereldwijd netwerk van professionals. Met 1,2 miljoen Rotarians kunnen wij een belangrijke rol spelen in het voorkomen van conflicten, het verbeteren van gezondheid, het voorzien in water en sanitatie, het ondersteunen van lokale economieën en het bieden van educatie. Dit is de kracht van Rotary. Samen met u hopen wij Rotaryjaar 2014-2015 tot een mooi jaar te maken.Voorwoord E-zine Rotary Nederland: Deel onze ideeën – Carla Kuijpers, Gouverneur 2014-2015, D1560 en voorzitter Gouverneursraad

3/18
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...