Stelling - Pijl - André

* Deze stelling maakt gebruik van cookies.

Eens of Oneens?

Stelling - Pijl - Jet
Stelling - Pijl - Arjan - sept2014

Jet Dominicus (36)  RC Goes de Bevelanden

André Marcelis (63)  

RC Langedijk-Geestmerambacht


RC Haarlemmermeer-Schiphol

Arjan van der Veer (37)

Eens

Eens/

Oneens

Oneens

*In de LinkedIn-groep 'Rotary in Nederland' wisselen we op een open, prettige wijze met elkaar van gedachten over onder meer de stelling die in het magazine wordt opgenomen. U kunt als Rotarian deelnemen door zich aan te melden.

Banner - Stelling - Jet

Tekst: Annemijn Molenaar. Fotografie: Gabby van Balsfoort-Louwhoff (Zuiverbeeld)

 

Banner - Stelling - A. Marcelis

De ‘hoge ethische normen in bedrijf en beroep’: 

we hebben er geen patent op, vindt een discussiedeelnemer in onze LinkedIn-groep*.

Niet-leden die leven volgens deze normen, zouden we de club moeten binnenhalen, vindt een ander. Een drietal deelnemers uitgebreider aan het woord.

Een Rotarian maakt hét verschil op de werkvloer

Stelling - Logo - moreel kompas

STELLINGBanner - Stelling - Arjan

Een Rotarian maakt hét verschil op de werkvloer | Eens of oneens? Doe mee met de poll en deel jouw mening op LinkedIn. De ‘hoge ethische normen in bedrijf en beroep’: we hebben er geen patent op, vindt een discussiedeelnemer in onze Linkedin-groep. Niet-leden die leven volgens deze normen, zouden we de club moeten binnenhalen, vindt een ander. Een drietal deelnemers aan het woord.

8/18
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...