Junior/Senior

(met selfie)

Junior / senior - logo

Selman (31) in gesprek met Ko Ariëns (73), beiden lid van
RC Amsterdam-Nieuwendam, over het thema ethiek

(met selfies door Selman Sen & Ko Ariëns)   pijl-onder-wit


Selman Sen (31), directeur Clean Company:

'Als ondernemer ben ik continu bezig met mijn moreel kompas. Zowel naar opdrachtgevers, personeel als andere stakeholders toe wil ik betrouwbaar zijn en de juiste keuzes maken. In mijn werk vind ik voldoening, maar dat kan alleen als ik mijn principes trouw blijf. Mijn bedrijf heeft veel te maken met concurrentie, ook oneerlijke. Een risico is dat je, met het oog op commercieel succes, daardoor je principes soms onbewust laat varen. Steun bij die dilemma's vind ik bij Rotary. Bijvoorbeeld bij Ko Ariëns, mijn mentor, met wie ik gesprekken voer over onder meer vocational service en je houding op de werkvloer. Wekelijks bijeenkomen met mensen met dezelfde waarden en normen houdt een mens scherp, vooral situaties bespreken is leerzaam. Waar je mee omgaat, word je mee besmet, zegt men wel, en dat zie ik hier gebeuren. Op de universiteit leerde ik de theorie over bedrijfsethiek, bij Rotary trek je op met mensen die net als jij in de praktijk staan. Eigenlijk werkt de clubstructuur ook preventief, je kunt niet afdwalen, want er zijn altijd leden die het belang van ethisch denken en handelen benadrukken. Dat houdt me alert.' 


 

'Nu leer ik over

bedrijfsethiek in

de praktijk'

 

Selman

 

'Blij verrast

als een jong lid

de drie B's

laat vallen'

 

Kop - intro

Ko Ariëns (73), gepensioneerd rector:

'Ik ben me in de kerngedachten van Rotary gaan verdiepen toen ik in mijn club voorzitter werd van de commissie Vocational Service. Later kwam ik in de commissie VS van het district, ook help ik RYLA organiseren. Daarnaast train ik Rotarians met het spel 'Toets je intuïtie', dat je leert om het 'onderbuikgevoel' rationeel te toetsen. Voor mij vatten de drie B's Vocational Service het beste samen: betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. Een Rotarian stelt zich dienstbaar op naar de maatschappij, is integer en zoekt bij het maken van keuzes naar een juiste balans tussen de belangen van alle betrokkenen. Hierdoor zie ik de attitude van leden veranderen, al vonden velen Vocational Service in het begin te filosofisch of abstract. Terwijl het juist heel concreet is: bij elke beslissing of handeling zijn de belangen van alle betrokkenen aan de orde. Rotarians stellen veel geld beschikbaar om problemen op te lossen, maar ook de inzet van kennis en kunde is nodig. Onze club heeft continu aandacht voor dit thema, door bijvoorbeeld tafelgesprekken en beroepspraatjes. Ook roept het bestuur onze beroepsgroep voortdurend op dienstbaar te zijn. Dit 'frapper toujours' heeft effect. Ik ben altijd blij verrast als een (jong) lid spontaan de drie B's laat vallen.'

Meedoen aan deze rubriek? Geef jullie op (40-min en 60-plus) via 
redactie@rotarynederland.nl

Junior/senior: Selman Sen in gesprek met Ko Ariëns, beiden lid van RC Amsterdam-Nieuwendam, over het thema ethiek.

14/18
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...