INSIDE ROTARY


Ons ledenadministratiesysteem (LeAd) wordt steeds belangrijker als

basis van onze organisatie. Daarom is de noodzaak groot het systeem

up-to-date te houden met onder meer de juiste NAW-gegevens,

e-mailadressen en Rotary-functies van elke Rotarian.

 

U kunt zelf uw gegevens controleren en aanpassen in LeAd. De handleiding

LeAd voor clubleden vindt u op de Helpdesk van onze website onder

‘Handleidingen’. In tegenstelling tot eerdere berichten, is de koppeling van

ons systeem met dat van Rotary International (‘Member Access’) helaas nog

niet tot stand gekomen door technische problemen in Amerika. Met het oog

op facturatie is het nog steeds van belang de gegevens óók in Member Access

te verwerken. Achter de schermen werken we hard aan een succesvolle

koppeling, we houden u op de hoogte hierover.

 

NIEUWSBRIEF STAP VOOR STAP

Met de nieuwsbriefmodule in LeAd is het maken én versturen van een nieuwsbrief zo gepiept. Gebruik de eerste paar keer de handleiding Hoe werkt de nieuwsbriefmodule (op de Helpdesk op onze website onder ‘Vraag en antwoord’), een volgende keer gaat het u als vanzelf af.

NB: de nieuwsbriefmodule kan alleen worden gebruikt door Rotaryfunctionarissen met schrijfrechten op deze service (zoals bijvoorbeeld de clubsecretaris).

 

OP DE AGENDA 2014-2015

Welke items staan er op de agenda van de gouverneurs 2014-2015

 

inside - sept14 - foto Albert

Inside - sept14 - foto Carla

Inside - sept14 - foto Marion

Inside - sept14 - foto Willem

Inside - sept14 - foto Rob

Inside - sept14 - foto Pia Kraak

Inside - sept14 - foto Peter de Waard

‘Light Up Rotary betekent voor mij Rotary zichtbaar
maken door samenwerking te zoeken met bekende,

landelijke goede-doelenorganisaties’

Albert Latour, gouverneur D1550

 

Laat Rotary verder uitgroeien als moderne, inspirerende

en vernieuwende netwerkorganisatie van professionals

en realiseer doelstellingen van vocational en service

door hulp, kennisoverdracht en fundraising’ 

Carla Kuipers, gouverneur D1560

‘Verrassend verbonden: meer delen van kennis en kunde

tussen clubs. Aandacht voor de activiteiten met de jeugd/

jongeren (uitwisselingsstudenten, RYLA, alumni). 

Polio de wereld uit’

Marion van den Brink, gouverneur D1570

‘Met het project “Kinderen en Muziek” willen we kinderen

de kans geven om op de basisschool fundamenteel en

structureel muziekonderwijs te volgen. En hen daardoor

dichter bij hun creativiteit brengen’

Willem van der Mark, gouverneur D1580

‘Zowel extern als intern staan de clubs voor mij centraal.

Het echte Rotarygebeuren vindt dáár plaats. De clubs

hebben het primaat’

Rob Staal, gouverneur D1590

 

‘Nieuwe wegen uitproberen om te bereiken dat de

nieuwe generatie zich aangetrokken voelt tot Rotary.

Mijn jaarthema is dan ook: “Geef je inspiratie een kans!”'

Pia Kraak, gouverneur D1600 

‘Rotary is een honderd procent clubgebeuren. Het

district is daarbij ondersteunend, zorgt voor opleiding

en inspiratie. “Samen Sterker” is het jaarthema van

D1610 dat daarbij past’

Peter de Waard, gouverneur D1610

 

 

7 FEBRUARI 2015: INSPIRATIEDAG
SAMENWERKING INDONESIË

 

Inside_Indonesie

 

Meerdere Nederlandse clubs werken al samen met (zuster)clubs in Indonesië, zoals in het meerjarenproject Bandung Barat. Clubs die interesse hebben om (gezamenlijk) een project in Indonesië op te zetten, in samenwerking met clubs en organisaties in het land zelf, kunnen zich volop laten inspireren op de tweejaarlijkse bijeenkomst van de Interlandcommissie Nederland-Indonesië in Bronbeek, Arnhem op zaterdag 7 februari 2015. Ook clubs die over hun project in Indonesië willen vertellen, worden van harte uitgenodigd en kunnen zich aanmelden bij secretaris Jossie Lim (jossie.lim@xs4all.nl), RC Zwijndrecht e.o. Aanmelden vanaf oktober op www.rotary.nl/nl-indonesie

 

18 oktober 2014:

Landelijke Ledendag

In Leerhotel Het Klooster in Amersfoort vindt op zaterdag 18 oktober de Landelijke Ledendag plaats voor alle voorzitters van de clubledencommissies. Ledenwerving zou hoog op elke clubagenda moeten staan, om Rotary te laten groeien. Op deze dag willen we elkaar inspireren en ideeën uitwisselen hoe we Rotary meer in beweging krijgen. Nog niet aangemeld of graag aanwezig maar niet uitgenodigd? Aanmelding via info@rotarynederland.nl o.v.v. ‘landelijke ledendag’.

RENÉ SPIJKER

ZET TANDEN IN COMMUNICATIE

 

Inside_ReneSpijker

‘Goede communicatie is het smeermiddel van een club en Rotary als geheel’, aldus René Spijker, sinds 1 augustus RAN-bestuurslid PR en Communicatie. ‘Sinds ik lid ben van RC Geldermalsen (2003), zet ik me in voor een betere interne en externe communicatie van Rotary. Op landelijk niveau zie ik veel uitdagingen waar ik graag mijn tanden in ga zetten.’

René bekleedde binnen zijn club diverse functies, waaronder het  voorzitterschap, en is vanaf 2011 webmaster van zijn district (D1550). Vanuit deze functie neemt hij ook deel aan de Landelijke Internet Groep. De afgelopen paar jaar heeft hij zich intensief beziggehouden met promotie van Rotary. Zo maakte hij diverse films (zie www.ontdek-rotary.nl) om de zichtbaarheid van Rotary te vergroten.

Ook binnen Rotary is hij actief met deze promotie. ‘Regelmatig geef ik presentaties bij diverse clubs in mijn district over onderwerpen als de online aanwezigheid van de club, de interne communicatie, de inzet van social media of de werving van nieuwe leden.’

Ideeën en suggesties op communicatiegebied kunnen gemaild worden naar

rene@spijkerenco.nl


HELP, WEBHARE?

Download de handleiding, dan heeft ons systeem om clubwebsites te beheren geen geheimen meer voor u!Inside_sept14_Logo JOBROTARY

JobRotary: help herintreders,

zet je kennis en kunde in

De economie trekt heel zachtjes weer aan, maar de vraag naar JobRotary blijft onverminderd groot. Oudere werkzoekenden op weg naar nieuw werk, weten JobRotary inmiddels steeds beter te vinden. Rotarians zetten hun kennis en kunde in om hen in hun zoektocht te begeleiden. Met het huidige aantal clubs en mentoren wordt het steeds lastiger herintreders te begeleiden op de arbeidsmarkt. Daarom zoekt JobRotary dringend naar meer clubs die mee willen doen. Een mooie gelegenheid bovendien om onze maatschappelijke betrokkenheid aan de buitenwereld (en potentiële leden) te laten zien. Aanmelding via secretariaat@jobrotary.nl.

Meer informatie: www.jobrotary.nl

 

Nieuw bestuur Rotary Doctors gezocht

Idealen aan werkelijkheid koppelen? Rotary Doctors Nederland zoekt naar aanleiding van vernieuwde strategie een nieuw bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester, arts, pr etc.). Informatie bij Bert Vroon (bert@avroon.nl) of kijk op www.rotarydoctors.nl

Inside Rotary | E-zine Rotary Nederland | september 2014

7/18
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...