VOORWOORD

Pia

Kraak

Gouverneur 2014-2015, D1600

Aansluiten bij nieuwe generatie

Ook in de toekomst willen we sterke clubs, waardoor wij met elkaar door service kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Wij willen vitaal blijven door open te staan voor nieuwe generaties. Dat is een uitdaging. Als wij jongeren zo kunnen inspireren dat zij de idealen van Rotary ondersteunen, dán hebben wij een klik gemaakt. Om dat te bereiken, is het nodig te denken vanuit de vraag van de nieuwe generatie. Waar geven zij om? Wat vinden zij belangrijk? Welke meerwaarde heeft Rotary voor hen?

Als gouverneur stimuleer ik onze clubs na te denken hoe zij vanuit de eigen identiteit kunnen aansluiten bij de vraag van de nieuwe generatie. Het is een discussie die gericht is op kansen voor de toekomst en mogelijkheden om van binnenuit te veranderen. Dat kan betekenen dat clubs met andere ogen gaan kijken naar clubstructuur, activiteiten en profilering. Het zal mooi zijn als wij dit jaar met elkaar een eind op weg komen om de klik met de nieuwe generatie te maken en onze inspiratie een kans geven.


Voorwoord van Pia Kraak, gouveneur 2014-2015 D1600

3/17
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...