VOORWOORD

Bob Boersma

Logo_In_beweging

Scheidend gouveneur 2013 - 2014, D1560

Oog en oor voor verandering

‘We zitten hier gezellig en we zitten hier oké … roept u maar!’ Ik moest aan de rijmende conferencier Willy Alfredo denken toen ik op een informatieavond voor nieuwe leden in mijn district helaas ook enkele negatieve ervaringen hoorde. Willy Alfredo liet het publiek woorden noemen, maar pikte alleen het woord eruit dat hém beviel en speelde het bekende deuntje. Het boeide maar kort.

Op clubavonden werden opmerkingen en vragen afgekapt door oudere Rotarians met: 'Zo zijn we het hier nou eenmaal gewend’. Nu al - binnen een jaar - stellen deze nieuwe leden (meervoud!) zich de vraag of ze wel op de juiste plaats zitten.

‘Oog en oor voor verandering’ was een speerpunt bij mijn clubbezoeken. Wíj moeten bewegen! Luisteren naar wat de jongste generatie Rotarians bezighoudt: wat hen boeit, bindt, maar ook wat ze missen. Hoe communiceren ze, waarmee bereiken we hen én potentiële leden?
De Rotary in Nederland-app wordt veelvuldig gedownload. Het Rotary Magazine gaat digitaal, met voor eenieder díe verdieping die men individueel bepaalt.
Als districten ontplooien we gezamenlijke PR-activiteiten: filmpjes laten zien wat Rotary doet en waarvoor. We hebben zelfs onze eigen End Polio Now-tulp (zie pagina 11). Natuurlijk zetten we ook lokaal stappen, we laten zien dat we er zijn.
Bereik potentiële leden, blijf in gesprek met de nieuwkomers en kom in contact met onze toekomst: via Rotaract, het stageprogramma NGE, de jeugduitwisselingsprogramma’s en RYLA. Laat een Rotary in beweging zien… samen, voor de toekomst van Rotary: roept u maar!Voorwoord digitaal magazine Rotary Nederland: Oog en oor voor verandering, door Bob Boersma, scheidend gouverneur 2013-2014, D1560

4/20
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...