* Deze stelling maakt gebruik van cookies.

Eens of Oneens?

Stelling - Pijl - Hugo
Stelling - Pijl - Anita
Stelling - Pijl - Gerard

RC Gouda

RC Papendrecht

Hugo Vos (51)

Anita Stigter (49)

RC Leerdam

Gerard Buitendijk (43)Eens

Oneens

Oneens

*In de LinkedIn-groep 'Rotary in Nederland' wisselen we op een open, prettige wijze met elkaar van gedachten over onder meer de stelling die in het magazine wordt opgenomen. U kunt als Rotarian deelnemen door zich aan te melden.

Stelling - Hugo Vos - ONEENS

Tekst: Annemijn Molenaar. Fotografie: Gabby van Balsfoort-Louwhoff (Zuiverbeeld)

 

Stelling - Anita Stigter - EENS

‘Niet-actief’ blijkt in de discussie in onze LinkedIn-groep* naar aanleiding van bovengenoemde stelling al een discussie op zich. Want wat houdt ‘niet-actief’ precies in en wie beslist over deze definitie? Een drietal deelnemers aan het woord.

Niet actief, dan geen Rotarian?

Stelling - Logo in beweging

STELLINGStelling - Gerard Buitendijk - ONEENS

'Niet-actief' blijkt in de discussie in de Rotary Linkedin-groep naar aanleiding van deze stelling al een discussie op zich. Wat houdt 'niet-actief' precies in en wie beslist over deze definitie? Een drietal deelnemers aan het woord.

12/20
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...