De Rotaryclub
is dood: leve

de Rotaryclub

In buurland Duitsland steeg het ledental sinds 2003 met 27 procent, in India met 38 procent, Korea boekte een ledenaanwas van 26 procent en Rotary Taiwan groeide met maar liefst 49 procent. Niks over de houdbaarheidsdatum heen. Wie beweegt, vindt aansluiting. Leve de Rotaryclub!        

pijl-onder-wit


Het ledenbehoud bij de Nederlandse Rotaryclubs is ronduit treurig te noemen. Al jaren kampen we met een jaarlijkse daling van ledenaantal van 6 tot 8 procent. Was er in 2009 nog sprake van een verloop onder nieuwe leden van 25 procent binnen vier jaar, inmiddels is de uitstroom toegenomen tot 35 procent. Om de pijn te verzachten, hebben we twee dooddoeners bedacht. Ten eerste is het prima dat Rotary zich ontdoet van klaplopers; de ware Rotarian blijft over. Ten tweede is het verval te wijten aan de crisis en met het economisch herstel trekt ook het ledental vast weer aan. De Nederlandse treurigheid staat niet op zich. Ook in andere landen waart het verlatingsspook: Verenigde Staten (- 15%), Japan (- 21%) en Engeland (-16%). Is Rotary na honderd jaar over zijn houdbaarheidsdatum?

 

Geheimen onthuld

Dicht bij huis wordt het bewijs geleverd dat Rotary volop leeft. Sinds 2003 steeg het ledental in Duitsland met 27 procent. Een paar succesgetallen verder weg: India (+ 38%), Korea (+ 26%) en Taiwan (+ 49%). Het geheim van Duitsland? Duitse clubs leggen de focus bij acties en activiteiten op de onderlinge relaties tussen leden én hun familie. Ook buiten de club, bij sport en cultuur, ligt de nadruk op alles wat verbondenheid creëert. Ook IJsland bewijst dat Rotary nog springlevend is. Na de financiële crisis keerden de fondsbeheerders met hun Range Rover terug naar hun vissersboot en verkochten hun fourwheeldrive als ‘Dream Over’. Toch groeide het aantal Rotarians met ruim 4 procent ten opzichte van 2009. In Litouwen verdubbelde sinds 2003 het aantal Rotarians. Hun geheim? Uitstekende contacten bij de media leverde free publicity op, zodat mensen Rotary-activiteiten leerden herkennen. Met als gevolg: ledenaanwas.

 

Virtuele attendance

Als Rotaryclubs niet in staat zijn nieuwe leden vast te houden, en de babyboomers Rotary verlaten, ontstaat een ernstig continuïteitsprobleem. Op de Nederlandse situatie en cultuur geënte creativiteit is geboden, waarbij de authentieke Rotarywaarden een eigentijdse invulling krijgen. Dat betekent: inspelen op prioriteiten en levenswijze van de nieuwe generatie Rotarians.

Zo zijn er Rotaryclubs die enkele keren per maand bijeenkomen na etenstijd, of die projecten en lezingen combineren met een avondlijke borrel. Een e-Rotaryclub communiceert met elkaar in de virtuele wereld en komt enkele keren fysiek bij elkaar op telkens een andere Seats2meet-locatie. Een district heeft een alumniprogramma, waarbij deelnemers aan de RYLA twee à drie keer per jaar Rotarians ontmoeten op een virtuele marktplaats. Deze marktplaats is de plek waar vraag en aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van sollicitatietraining, beroepsoriëntatie en doe-projecten, bij elkaar komen. Met als doel dat de alumni ooit voor Rotaract of Rotary kiezen.

 

Ook voor ontbijters

Sommige clubs werken met een ‘soft landing’. Kandidaat-Rotarians krijgen een jaar om zich te oriënteren, met een maandelijkse attendance en deelname aan maatschappelijke projecten. Of clubs betrekken mensen die een maatschappelijk doel willen realiseren en dat enkele jaren in nauwe samenwerking met een Rotaryclub willen doen. Zij worden betrokken in het rijke clubleven door kwartaal- of jaarberichten of een uitnodiging voor het jaardiner. Op enig moment kiezen zij dan toch voor een vol lidmaatschap. Wil een bestaande Rotaryclub niet veranderen omdat het clubleven voor de deelnemers goed voelt? Dan moet mogelijk een nieuwe club met een aangepast clubleven gesticht worden in hetzelfde gebied, mits de potentie van nieuwe Rotarians aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan een ontbijt- of lunchclub.

 

Flexibel lidmaatschap

Een levenslang lidmaatschap met een wekelijkse bijeenkomst als belangrijke kostenpost in termen van tijd en geld wringt wellicht anno 2014.

Veel clubs claimen niet te kunnen veranderen, omdat ‘Rotary’ (wie dat dan ook moge zijn) het niet zou toelaten. Maar dit standpunt komt vaak voort uit de onwil te veranderen. Rotary International is aanzienlijk meer in beweging dan velen denken en neemt een zeer liberaal standpunt in over flexibiliteit van lidmaatschap en clubvormen.

 

Mee met nieuwe generatie

Zo zijn internationaal experimenten gaande met proeflidmaatschappen en bedrijfslidmaatschappen. Ook bestaat de mogelijkheid tot flexibele clubvormen die kunnen worden afgestemd op de plaatselijke situatie. Dus waarom niet in Nederland? Kijk naar je eigen club en wees eerlijk: zou je als beginnend Rotarian lid willen worden van die club? Straal je nog steeds trots uit over je Rotarylidmaatschap? Zo nee, waarom niet? De wereld verandert in rap tempo en wij worden uitgedaagd door de nieuwe generatie om mee te veranderen. De Rotaryclub is dood, leve de Rotaryclub!

Ledenbeleid - wereldbol-stukje

Tekst: Ab Visscher m.m.v. Rob Klerkx. Beeld: © Rotary International

 

Meer informatie over clubs in beweging en flexibel lidmaatschap op www.rotary.org/myrotary/en/membership

In Duitsland steeg het ledenaantal sinds 2003 met 27 procent, in India met 38 procent, Korea boekte een ledenaanwas van 26 procent en Rotary Taiwan met maar liefst 49 procent. Wie beweegt, vindt aansluiting.

11/20
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...