Junior/Senior

(met selfie)

Thema in beweging - logo

Annika Stevens (33) in gesprek met Jaap van Sabben (79), 
beiden lid van RC Walcheren, over het thema In Beweging

 pijl-onder-wit


'JONG EN OUD TREKT ELKAAR VAN DE STOELEN'

Annika Stevens: 'De snelle technologische ontwikkelingen zijn lastig bij te houden, merk ik binnen onze club. Terwijl social media Rotary verder in beweging kunnen zetten. Ten eerste om elkaar onderling op de hoogte te houden van bezigheden. Maar ook om naar buiten te treden. Rotary heeft zogezegd toch een vrij oubollig imago, en nieuwe media maken ons op een positieve manier zichtbaarder in de samenleving. Rotary biedt mij ervaringen, kennis, regionale contacten en fellowship. Voor goede contacten speelt leeftijd geen rol, het gaat om de persoonlijke klik. Bij activiteiten speelt leeftijd wél een rol. Soms zijn we sterk in beweging naar buiten toe, andere momenten versterken we elkaar meer in persoonlijke sfeer. Jongere leden hebben het druk met werk en gezin, en hoewel ze wel actief zouden willen zijn, komen ze soms tijd tekort. Ik probeer mij zo actief mogelijk in te zetten als voorzitter van de programmacommissie. Juist de mix van mensen binnen onze club vind ik waardevol. Waar de een ruimte in z’n agenda heeft, zet de ander zijn netwerk in of brengt ideeën aan. Zo trekken we elkaar van onze stoelen om als club in beweging te komen.' 


anika

jaap

'JUICH INITIATIEVEN VAN JONGEREN JUIST TOE'

Jaap van Sabben: 'Onze maatschappij is snel veranderd. De werkdruk is groter, voor mannen én vrouwen. De totale belasting in de gezinnen is anders verdeeld dan in mijn jonge jaren. Moeten wij een jonge vader of moeder dan een avond per week uit het gezin halen? Om Rotary in beweging te houden zou een flexibel lidmaatschap een optie zijn. Hoewel ik daarin ook nadelen zie ten opzichte van betrokkenheid en continuïteit. In onze club bemerk ik een verschuiving: ouderen trekken zich terug, jongeren nemen meer initiatief. Zoals Annika, die met haar commissie heel andere programma’s organiseert. Belangrijk is dat ouderen die initiatieven toejuichen, en zich er niet te veel mee bemoeien. Rotary betekent voor mij uitdaging en plezier. De opbouw van de club, met jong en oud en diverse classificaties, houdt me scherp. Voor fellowship zijn projecten essentieel. Fundraisingprojecten als het Aagtekerke boerengolftoernooi en de bloembollenverkoop geven een grote binding tussen leden. Die waarde overbrengen op nieuwe leden is niet eenvoudig. Toch moet dat bij de werving gebeuren, want Rotarian zijn is niet vrijblijvend, maar vraagt inzet.'

Junior/senior: Annika Steven (33) in gesprek met Jaap van Sabben (79), beiden lid van RC Walcheren, over het thema In Beweging

16/20
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...