DUBBELINTERVIEW


Dubbelinterview_logo_In_beweging

werk aan clubconditie

DURF TE VERANDEREN

 pijl-onder-wit


Rotary wil midden in de maatschappij blijven staan. Hoe worden we meer zichtbaar als speler in de veel besproken participatiesamenleving? Amanda Wennekendonk (RC Coevorden) en Pieter Schut (RC Naarden-Bussum), zeer actief in ledenbeleid en het helpen oprichten van nieuwe clubs, spreken elkaar over

de noodzaak in beweging te komen en bepalen een tactiek.

 

Amanda Wennekendonk, manager in de zorg, is sinds tweeënhalf jaar Rotarian en actief betrokken bij de ledencommissie van D1590. Zij pleit voor creativiteit en meer uitdragen van wie we zijn. 'Je ziet leuke interactie tussen mensen van verschillende leeftijden. Het gaat niet om hoe jong of oud je bent, maar dat je actief bent op wat voor manier dan ook. Als je alleen passief consumeert, moet je niet bij Rotary zijn.'

Pieter Schut, journalist en uitgever, werd in 1996 lid en richtte sindsdien drie nieuwe clubs op in D1570. 'Er is misschien wel sprake van valse bescheidenheid. Je mag best laten zien waar je mee bezig bent. Maar ik vind dat Rotary niet zo moet inzitten over het imago. Doe als lid maar gewoon wat je moet doen. Als je keuzes maakt en doet wat je leuk vindt, krijgt de buitenwereld vanzelf het beeld dat we als lid ook hebben. Wij zijn een netwerk van bevlogen vrijwilligers.'

 

Op kop blijven

Rotary loopt voorop in de participatiesamenleving – we doen ontzettend veel voor de lokale samenleving en in internationale projecten. Maar dat is in de buitenwereld niet altijd even bekend. Dat mag van Amanda beter zichtbaar zijn: 'Vaak staat Rotary wel in de krant, maar met een foto van een cheque. Zo ontstaat het beeld van een club rijke mensen die alleen geld overdraagt. Maar we hakken bijvoorbeeld ‘s winters hout om geld te genereren voor de Voedselbank. We steken onze handen uit de mouwen, doen dingen.'

'Dat oude mannen met sigaren-imago is vooral een beeld dat mensen hebben die Rotary niet kennen', vult Pieter aan. 'Toen ik als lid werd gevraagd, zei ik vanwege dat beeld tegen mijn vrouw: "Dat ga ik dus absoluut niet doen". Maar ik ben wel lid geworden, omdat ik de mensen in die club leuk vond en nog steeds vind. Als lid mag je gerust aan anderen vertellen wat we doen en meemaken. Als je bevlogen bent, komt er een zeker enthousiasme over. Wanneer ik een jasje aan heb, draag ik altijd het Rotary-speldje. Mensen vragen dan al snel wat het is en voor je het weet, heb je een enthousiast gesprek.'

 

Aanvallen of verdedigen

Rotary heeft intern vernieuwing en beweging nodig om te overleven, want het aantal leden loopt terug. 'Tijden en mensen veranderen, maar Rotary heeft soms moeite om mee te veranderen', is Pieters observatie. 'De oudere generatie is gewend dat we dingen overleggen en daar een notitie over schrijven. Dat is niet efficiënt en het duurt te lang. De jonge generatie denkt: ik zet het nu op de mail en morgen gaan we het doen.' Misschien is het beroepsdeformatie, maar Pieter benadrukt het belang van publiciteit. 'Laat in elk geval zien waar je mee bezig bent en stuur persberichten naar lokale kranten. Zorg voor goede contacten met die kranten, met de gemeente en met mensen die iets kunnen regelen. Dat is in het belang van het goede doel.'

 

 

 

Amanda Wennekendonk (52)

Sinds 2012 lid van RC Coevorden, actief in districtsledencommissie en assistent-gouverneur

Beroep: gebiedsmanager ouderenzorg Saxenburgh Groep

 

Dubbelinterview - foto samen

 

Pieter Schut (61)

Sinds 1996 lid van RC Naarden-Bussum, helpt nieuwe clubs oprichten waaronder RC Hilversum International. Lid van de districtsledencommissie en trainer van het Rotary Leadership Institute Nederland op het gebied van communicatie.

Beroep: journalist/uitgever en eigenaar van Tadorna Media

 

'Wees

zichtbaar,

absoluut 

nodig

voor ons

goede doel' 

Dubbelinterview - foto - links - samen-pont

'Verandering

geeft soms

flinke

discussies:

gewoon doen'

Flexibel met spelregels

Amanda denkt dat het goed is om opnieuw te kijken naar de spelregels. 'Misschien heerst de misvatting "dat hoort zo, dat moet van Rotary", terwijl er niet zo heel veel moet. Er is echt veel ruimte en als club ben je autonoom. Stel jezelf vragen, zoals: is het nog goed om een avondclub te zijn als je leden hebt met jonge kinderen? Zij moeten dan om zes uur ‘s avonds naar Rotary, terwijl het thuis spitsuur is. Er zijn ook middagclubs en clubs die om acht uur beginnen. En moet je per se veel geld hebben om Rotarian te zijn? Dure activiteiten kunnen echt een drempel zijn. Dat zijn allemaal overwegingen. Kijk naar wat voor leden je wilt en wat de belemmeringen zijn. Om iets te veranderen, is soms flinke discussie nodig. Daar moet je niet bang voor zijn.'

Pieter veert op: 'Dat is een goed thema wat jij aanhaalt. Van oudsher worden mensen gevraagd die leiding geven en vooraanstaand zijn in hun vak. Maar soms hebben medewerkers veel meer in te brengen dan een directeur die geen tijd heeft.'

 

Oploeven en afvallen

Verandering van vaarrichting is nodig. 'Attendance is belangrijk, want als je vaak niet komt, ken je elkaar niet goed', zegt Pieter. 'Maar het leven is druk en daardoor lukt het veel mensen niet om voldoende te komen. Zij haken af terwijl ze eigenlijk graag willen bijdragen. We moeten er dus niet star in zijn. Er zijn ook andere manieren om aan de club bij te dragen. Denk aan leden die een tijd in het buitenland werken. Zij kunnen een verslag sturen van waar ze mee bezig zijn, een lezing aan de club geven via Skype of inloggen en chatten en zo toch de bijeenkomst meemaken.' En dat laatste is helemaal niet ver gezocht. Amanda: 'In district 1590 hebben we mensen benaderd die bij Rotaract hebben gezeten of een Rotary Youth Leadership-bijeenkomst hebben bijgewoond. We gaan kijken of zij een online club willen oprichten. Fellowship moet natuurlijk wel een onderdeel zijn, maar we gaan onderzoeken wat mogelijk is. Er hebben zich al 21 mensen aangemeld.'

Vorm nieuwe teams

Pieter zit ook niet stil en is bezig met een derde nieuwe club. 'Toen we daaraan begonnen zeiden mensen: "Dat moet je niet doen, want er zijn al zoveel clubs in het Gooi en een nieuwe club trekt potentiële leden weg". Maar clubs zitten elkaar helemaal niet in de weg. Als de leden gemiddeld 63 jaar zijn, trek je geen mensen aan van 35. Ook als een club meer dan vijftig leden heeft, kun je gerust een tweede club oprichten. Anders moet je jezelf elke week voorstellen aan iemand die je nog niet kent. En het is slim om na te denken over nieuwe vormen van clubs, zoals in Nieuwspoort in Den Haag momenteel gebeurt. Politici en lobbyisten die elders in het land wonen zijn daar van dinsdag tot en met donderdag. Onder hen zijn Rotaryleden die dan niet naar hun eigen club kunnen, maar wel naar de gastclub. In Amsterdam zou trouwens een internationale gastclub moeten komen, zoals die bestaat in Wenen, voor de vele Rotarians die hier zijn voor business of vakantie.'

 

Tactieken

Amanda reageert enthousiast: 'Ja, dat is óók Rotary in beweging: nieuwe vormen van clubs met de basisprincipes van Rotary. Als mensen met verschillende achtergronden samenkomen, kun je heel creatief nadenken over hoe je geld genereert voor de samenleving.' Pieter: 'Zo hadden wij een lid met een paraplufabriek, die heeft paraplu’s met het Rotarylogo laten maken. Heel leuk.'

Het besef zal de komende tijd breed moeten doordringen: als we willen blijven voortbestaan, moeten we veranderen, met de tijd meegaan. Hoe kunnen leden elkaar aanzwengelen? Amanda heeft een heldere visie: 'Dat gebeurt vanzelf als Rotary enthousiaste mensen erbij krijgt. En als we iets meer lef hebben, zorgvuldig en flexibel zijn.'


Dubbelinterview - foto rechterkolom: samen wandelen

'Er is 

zoveel ruimte 

voor nieuwe

ideeën' 


WERKEN AAN CONDITIE EN KRACHT VAN JE CLUB IN 7 STAPPEN

 

  1. Veranderen? Gewoon doen!
  2. Laat zien waar je mee bezig bent. Je vrienden en de lokale kranten willen het ook weten.
  3. Wees creatief en denk na over nieuwe clubvormen.
  4. Blijf enthousiast en bevlogen en praat met niet-Rotarians over de activiteiten van je club.
  5. Draag je Rotary-speldje (zichtbaarheid!) 
  6. Ga flexibel om met principes, afspraken en procedures. Zolang je maar vasthoudt aan de basiswaarden van Rotary.
  7. Denk mee over de vraag wat we online en digitaal allemaal kunnen doen.

 Tekst: Sabine Schippers. Fotografie: Jonas Briels

Rotary wil middenin de maatschappij staan. Hoe worden we meer zichtbaar als speler in de participatiesamenleving? Amanda Wennekendonk (RC Coevorden) en Pieter Schut (RC Naarden-Bussum), spreken over de noodzaak in beweging te komen en bepalen een tactiek.

7/20
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...