Het handboek (voor clubbestuurders

en districtsfunctionarissen) is een

direct uitvloeisel van samenwerking

tussen de zeven districten

Samen sterker

VOORWOORD

Peter deWaard

Gouverneur 2014-2015, D1610

Samenwerking… is dat een discussiepunt? Rotary is een honderd procent clubgebeuren, wat inhoudt dat individuen bij elkaar komen in een vereniging en samen aan gemeenschappelijke doelen werken. Jong en oud samen. Maar is dat altijd wel het geval? Iedere club streeft naar goede fellowship. Daarvoor moet je elkaar zien, elkaar leren kennen. Als aan het woord ‘samen' het woord ‘werken’ niet wordt toegevoegd, blijft het slechts een sociëteit. Rotary wil service verlenen, met elkaar iets voor de maatschappij betekenen. Dan is actie nodig. We zetten onze kennis, ervaring en ons netwerk in om zaken tot stand te brengen. Dat vereist samenwerking tussen alle clubleden. Daar mag niemand zich aan onttrekken: waarom ben je anders lid van een serviceclub? Als je het doel (onze service) vooropzet, dan werk je ook graag samen met anderen die iets extra kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld met andere clubs in de regio, zoals bij de Santa Run, JobRotary of beroepenvoorlichting op scholen. Of met Rotaryclubs in het buitenland en de Rotary Foundation bij internationale serviceprojecten. Het is vaak effectief om ook buiten Rotary te kijken naar instanties, professionals en hulpverleners die aansluiten bij jouw projectdoelen. Samen werken we eraan dat de wereld een stukje beter wordt. Light Up Rotary doe je echt samen!


Voorwoord van Peter de Waard, gouveneur 2014-2015 D1610

2/16
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...