INTERNATIONAAL

3x Internationaal Nieuws


Column

Gary C.K. Huang

Voorzitter Rotary Nederland

‘Samen kunnen we

de wereld verlichten’

Beste mede-Rotarians,

Internationaal - foto Huang in column

ROTARY CONVENTIE 2015

7 t/m 10 juni 2015 

in São Paulo

Rotary in

Brazilië

Ik zie bij Rotary veel traditionele Chinese waarden terug: dienstbaarheid, verantwoordelijkheid en respect voor het gezin en voor anderen. Soms zeg ik dat Confucius ‘s werelds eerste Rotarian was, want ook al stierf hij 2.500 jaar voordat Rotary werd opgericht, zijn ideeën zijn echte Rotary- ideeën. Eén van de dingen die hij zei, was: ‘Het is beter één kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.’ Ik denk dat deze ene zin goed samenvat hoe wij Rotarians tegen de problemen in de wereld aankijken. En dat zijn er nogal wat. Er zijn zoveel mensen die hulp nodig hebben. Velen zeggen: ‘Ik kan toch niets doen.’ Dus doen ze niets – en verandert er niets.

Maar dat is niet de manier van Rotary. Bij Rotary steken we een kaars aan. Ik steek een kaars aan, u steekt een kaars aan en 1,2 miljoen andere Rotarians doen hetzelfde. Samen kunnen we zoveel meer doen. Samen kunnen we de wereld verlichten. In 2014-2015 vraag ik eenieder van u om in het kader van Light Up Rotary uw eigen Rotary-kaars aan te steken. Er zijn tal van manieren om invulling te geven aan dit thema. Ik hoop dat veel clubs een Rotarydag organiseren om de gemeenschap te laten zien wat Rotary inhoudt en doet. Ook hoop ik dat u uw Rotaract- en Interactclubs betrekt bij de service, zodat de nieuwe generatie van de Rotaryfamilie meer belangstelling krijgt voor het lidmaatschap. En ik hoop dat u zich volop blijft inzetten voor Rotary door nieuwe leden te werven – ook uw eigen gezins- en familieleden.

Misschien wel het belangrijkste wat we in het kader van Light Up Rotary kunnen doen, is de strijd voltooien die we al meer dan 25 jaar voeren: die tegen polio. We zijn zo dichtbij. Maar we komen er alleen als we blijven knokken, als we de vaart erin houden en als we de financieringskloof dichten. Light Up Rotary is dit jaar ons thema, maar het is meer dan dat. Het is hoe wij Rotarians de wereld zien en onze rol daar innemen. Wij geloven dat niemand eenzaam in de duisternis mag blijven. In plaats daarvan kunnen we ons inspannen – wij, 1,2 miljoen Rotarians – en invulling geven aan Light Up Rotary. Dit is ons doel en tevens mijn uitdaging voor u.

 

handtek_huang

Gary C.K. Huang

Voorzitter Rotary Nederland


Waar is Gary C.K. Huang?

In zijn jaar bezoekt de RI-president gemiddeld 51 landen, vliegt hij bijna 400.000

kilometer en geeft hij een kleine 200 speeches: alles om Rotary wereldwijd zo veel

en helder mogelijk voor het voetlicht te brengen. Waar is de RI-president nu?

Kijk voor een update op www.facebook.com/rotarypresident

Rotary Conventie 2015: van 7 tot en met

  10 juni 2015 in het Braziliaanse São Paulo

Brazilië telt het op vier na grootste aantal

   Rotarians: 56.000, verdeeld over 2.381 clubs

   en 38 districten

22 procent van alle clubleden in het land

   is vrouw

Brazilië telt 11.300 Rotaractors en 19.800

   Interactors. Rotarians steunen jongeren

   met banen, de Rotary Youth Leadership 

   Awards en Rotary-jeugduitwisselings-

   programma’s

Meer dan1.500 studenten worden, dankzij

   deze programma’s, jaarlijks lid van een

   plaatselijke club, of maken een reis om
   een andere cultuur te leren kennen

Drie RI-voorzitterswaren afkomstig uit

   Brazilië: Armando de Arruda Pereira in

   1940-1941, Ernesto Imbassahy de Mello

   in 1975- 1976, en Paulo Viriato Corrêa

   da Costa in 1990-1991

São Paulo organiseerde de conventie ook

   al in 1981, de eerste RI Conventie in Brazilië

   vond plaats in 1948 in Rio de Janeiro

 

Internationaal - kaartje

Aanmelden voor de Rotary 

Conventie 2015 in São Paulo 

kan via www.riconvention.orgjohn kenny

 

 

Rotary Foundation:

vijf doelen voor een nieuw jaar 

 

John Kenny

Voorzitter Rotary

Foundation Trustees

Het is een eer en een voorrecht om dit jaar voorzitter te zijn van onze Rotary Foundation. En we mogen trots zijn op de Foundation, want elke dag worden miljoenen mensen geraakt door de magie van Rotary – allemaal dankzij de dienstbaarheid en toewijding van Rotarians wereldwijd. Onze Foundation is de motor achter de Rotarymachine. De Foundation stelt ons in staat dienstbaar te zijn waar nodig, zowel in onze gemeenschap als in de wereld. Voor dit jaar hebben de trustees van de Foundation vijf doelen vastgesteld. Allereerst streven we naar de wereldwijde uitroeiing van het poliovirus. We zijn trots op de inspanningen die we al geleverd hebben om de wereld van deze verschrikkelijke ziekte te bevrijden, maar we zijn er nog niet. We mogen nu niet opgeven. Al het goede wat tot nu toe is gedaan, mag niet tevergeefs zijn.

Ten tweede willen we het goede doel van Rotary zelf, The Rotary Foundation, blijven steunen via onze bijdragen. Hoe meer we ontvangen, des te meer goede dingen we kunnen doen. Laten we ervoor zorgen dat clubs die tot dusver niets hebben bijgedragen aan onze Foundation, dat dit jaar wel doen. Ook willen we zorgen dat ons nieuwe subsidieprogramma gehandhaafd blijft door deel te nemen aan duurzame educatieve en humanitaire projecten. Een vierde doel is goodwill kweken en vrede bevorderen, door het Rotary Peace Centers-programma te promoten. Dit programma heeft als doel om een groep mensen samen te stellen die zich inzet voor vrede en conflictoplossing. Ten slotte willen we benadrukken dat wij er allemaal voor moeten zorgen dat onze Foundation toekomst heeft. Zo kunnen we in het kader van Light Up Rotary goede dingen blijven doen in de wereld.

Ik reken op uw steun.

 

John Kenny

Voorzitter Rotary Foundation Trustees

 

internationaal 2

4/10
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...